среда, 13 сентября 2017 г.

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեություն , 4-5-րդ դասարան, 2017թ.

27.09.2017թ.
Պարապմունք 5.
Բանավոր հաշվարկ։
Առաջադրանքներ լուցկու փայտիկներով
Տեղափոխելով 4 լուցկու հատիկ՝ կացնի նկարից ստացիր 4 եռանկյուն՝

2.Տեղաշարժելով 1 լուցկու հատիկ, ստացիր ճիշտ հավասարություն։


3.Տեղաշարժելով 1 լուցկու հատիկ, ստացիր ճիշտ հավասարություն։
4.Տեղաշարժելով 1 լուցկու հատիկ, ստացիր ճիշտ հավասարություն։
5.Տեղաշարժելով 1 լուցկու հատիկ, ստացիր ճիշտ հավասարություն։
6.Տեղաշարժելով 1 լուցկու հատիկ, ստացիր ճիշտ հավասարություն։

7.Լուցկու հատիկներով կառուցիր հետևյալ պատկերը։ Այժմ, հեռացնելով 4 լուցկու հատիկ, ստացիր 5 քառակուսի։

8.Նկարում լուցկիներով պատկերված է եղջերու։ 2 լուցկու հատիկ տեղաշարժիր այնպես, որ եղջերուն հակառակ կողմ նայի։
9.18 լուցկիներից 2–ը տեղափոխեք այնպես, որ լուցկու հատիկները 8 եռանկյան փոխարեն 6 եռանկյուն կազմեն։ Անհրաժեշտ է ստանալ միայն եռանկյուն պատկերներ՝ առանց ազատ «կախված» լուցկու հատիկի։
10.Տեղափոխեք մեկ լուցկու հատիկ այնպես, որպեսզի հավասարությունը ճիշտ լինի (հնարավոր է լուծման երկու տարբերակ).
11. Տեղափոխելով երկու լուցկու հատիկ ստացեք տնակի հայելային պատկերը
12.Տեղաշարժիր լուցկու 3 հատիկներն այնպես, որ ձկնիկը հակառակ ուղղությամբ լողա։
13.Նկարում պատկերված է 8 լուցկու հատիկներից կառուցված քառակուսի։ Դրանցից 4 լուցկու հատիկը դրված է մեկը մյուսի վրա։ Հեռացրեք երկու լուցկու հատիկներ այնպես, որ մնա 3 քառակուսի։
14.6 լուցկու հատիկից ստացեք 3 հավասար քառակուսիներ։
15.26 լուցկու հատիկից պատրաստվել է ցանկապատ։ Անհրաժեշտ է 14 լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստանալ 3 քառակուսի։


20.09.2017թ.
Պարապմունք 4.
Բանավոր հաշվարկ:

Շաշկու խաղաքարերով խաղ -1
Սեղանին կա շաշկու խաղաքարերի երեք  կույտ՝ 6,7,11  խաղաքարերով: Ինչպե՞ս կարելի է երեք քայլ հետո կույտերում եղած խաղաքարերի  քանակները հավասարեցնել, եթե յուրաքանչյուր քայլի ընթացքում թույլատրվում է ցանկացած   կույտի վրա ուրիշ կուտից   ավելացնել այնքան խաղաքար, որքան խաղաքար կա նրանում այդ պահին:
13.09.2017թ.
Պարապմունք 3.
Բանավոր հաշվարկ:

Առաջադրանք 1.
Գծիր 4x4 աղյուսակ, ընտրի'ր իրարից տարբեր չորս գույն, փորձի'ր գունավորել վանդակներ այնպես, որ յուրաքանչյուր տող, սյուն, անկյունագիծ ունենա չորս տարբեր գույնի  վանդակներ:
Комментариев нет:

Отправка комментария